Impress

FLEXCON, s.r.o.
Nádražní 319,
561 64 Jablonné nad Orlicí,
Czech Republic

Tel.: +420 730 158 585
Tel.: +420 777 798 477
e-mail: renata.kabourkova@freklama.cz

GPS: 50°1'38.082"N, 16°35'38.447"E
Zobrazit na mapě

PO - ČT: 07:00 - 12:00 * 13:00 - 16:00

PÁ: 07:00 - 12:00 * 13:00 - 15:00

Právní upozornění

S ohledem na technické vlastnosti internetu nemůže zaručit pravost, správnost a úplnost poskytovaných informací prostřednictvím tohoto média. Tam je také žádná záruka za dostupnost nebo provoz těchto stránek nebo jejich obsahu.

Jakákoli odpovědnost za přímé, nepřímé či jiné škody, bez ohledu na příčinu, vyplývající z použití či nedostupnosti dat a informací o této webové stránky, a to v rozsahu povoleném zákonem vyloučeny.

Naše stránky obsahují odkazy na externí webové stránky, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Proto nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za jejich obsah. Příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek je vždy odpovědný za obsah takových odkazovaných stránek. Odkazované stránky byly kontrolovány v okamžiku propojení pro možné porušení zákona. Nelegální obsah byl v době spojení.

Obsah této webové stránky je chráněn autorskými právy. Odkazy na našich webových stránkách jsou vítány!

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Incumožňující analýzu Vašeho používání webových stránek.Informace získané při použití služby Google Analytics o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresybude předána na server společnosti Google Inc v USA a tam uloženyGoogle bude užívat těchto informací vyhodnotit vaše používání webové stránky a vytváření zpráv o aktivitách na webu pro provozovatelewebových stránek a poskytování jiných se webové stránky a internetu související službyGoogle nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty GooglePoužíváním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely

Vezměte prosím také na vědomí, podmínky použití služby Google Analytics.